جولای 26, 2016

انواع میز های راش دکور

میز (Table) : میزها به صورت کلی به صورت کلی به دو دسته تقسیم می شوند . دسته اول : میزهایی که در مصرف خانگی استفاده می شوند . دسته دوم : میز هایی که در مشاغل مختلف به صورت اداری و صنعتی استفاده می شوند .